Rezultaty

Rezultaty

  • Raport porównawczy

    Raport porównawczy przedstawia kontekst dla konkretnych przykładów metod zapewniania jakości stosowanych na poziomie szkół zawodowych zamieszczanych w Katalogu Dobrych Praktyk.

  • Katalog Dobrych Praktyk

    „Katalog dobrych praktyk” gromadzi praktyki związane z zapewnianiem jakości w kształceniu zawodowym w krajach partnerskich oraz, w przyszłości, w pozostałych państwach UE.

  • Raporty krajowe o systemach i mechanizmach zapewniania jakości

    We wszystkich krajach realizujących projekt EQSA powstały już raporty prezentujące systemy zapewniania jakości na poziomie krajowym i lokalnym.