Partnerzy

Partnerzy

 • Fundacja Fundusz Współpracy
   

  FFW jest jedną z pierwszych instytucji w Polsce powołanych do obsługi zagranicznych œśrodków pomocowych. Działa od ponad 20 lat i ma doœświadczenie w zarządzaniu programami pochodzącymi ze œśrodków przedakcesyjnych (PHARE) oraz innych œśrodków wspólnotowych, a także pochodzących od poszczególnych państw takich jak: Szwajcaria, Norwegia, Wielka Brytania, Australia i Japonia.

  Programy i projekty realizowane przez FFW wspierają różnorodne cele, takie jak rozwój lokalny, partycypacja społeczna, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, polityka równości, ekonomia społeczna, edukacja i szkolenia zawodowe oraz ustawiczne.

   

  FFW

  Górnośląska 4a, 00-444

  Warszawa

  Polska

  www.cofund.org.pl

  tel. (+48-22) 450 97 38

  fax (+48-22) 450 09 56

   

  Agnieszka Luck – kierownik projektu

  aluck@cofund.org.pl

  tel. (+48 22) 450 97 38

   

 • UK NARIC
   

  UK NARIC jest Brytyjską Agencją Narodową odpowiedzialną za gromadzenie profesjonalnych informacji na temat kwalifikacji zawodowych, akademickich oraz eksperckich z ponad 180 państw na całym świecie.

  Informacje przekazywane przez UK NARIC umożliwiają organizacjom, instytucjom i departamentom rządowym, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą, formowanie świadomych opinii odnoszących się do zagranicznych systemów kwalifikacji oraz systemów szkoleniowych.

  UK NARIC odgrywa kluczową rolę w badaniach, doradztwie i szkoleniach w zakresie standardów kwalifikacji i edukacji.

   

  UK NARIC

  Oriel Road 1, GL51 1XP

  Cheltenham

  United Kingdom

  www.naric.org.uk

  tel. (+44) 1242694577

  fax (+44) 1242258601

   

  Torjus Abusland

  torjus.abusland@naric.org.uk

  tel. (+44) 1242 258614

   

 • INNOVE
   

  Fundacja Innove jest głównym partnerem Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych w realizacji polityki krajowej w zkresie kształcenia ogólnego i zawodowego, a także poradnictwa zawodowego w Estonii. Innove jest organizacją non-profit założoną przez rząd Estonii do koordynacji i realizacji działań i programów w zakresie kształcenia ustawicznego.

  Innove odpowiedzialna jest za rozwój systemu kwalifikacji zawodowych, włącznie z państwowymi programami nauczania oraz testami i egzaminami w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego, szkolenia zwodowego nauczycieli oraz działalności biur karier w Estonii.

  Fundacja odgrywa wiodącą rolę w kontroli rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w Estonii w celu zapewnienia jakości kształcenia zawodowego i podnoszenia konkurencyjności jego absolwentów na rynku pracy.

   

  Innove

  Lootsa 4, 11415

  Tallin,

  Estonia

  www.innove.ee

  tel. (+37) 27350501

  fax (+37) 27350600

   

  Aili Kõiv

  aili.koiv@innove.ee

  tel. (+37) 27350743

   

 • CPI
   

  Słoweński Instytut Kształcenia i Szkolenia Zawodowego jest instytucją publiczną założoną przez Rząd Republiki Słowenii w współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Izbą Rzemiosła i Małych Przedsiębiorstw w 1995 roku.

  Instytut prowadzi badania naukowe, doradztwo oraz zajmuje się rozwojem VET, a także jest miejscem, w którym interesy państwa oraz partnerzy społeczni spotykają się, by współpracować w dziedzinie kształcenia zwodowego i technicznego.

   

  Center za poklicno izobraževanje (CPI)

  Kajuhove 32 U, 1000

  Ljubljana

  Slovenia

  www.cpi.si

  tel. (+38) 615864200, (+38) 615864202

  fax (+38) 615422045

   

  Saša Grašič

  sasa.grasic@cpi.si

  tel. (+38) 615864218

   

 • Mazowieckie Kuratorium Oświaty - nieoficjalny partner projektu
   

  Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie jest nieoficjalnym partnerem projektu ESQA. Wpiera polskiego lidera projektu w zakresie działań merytorycznych oraz promocji projektu.

  MKO obejmuje nadzorem pedagogicznym wszystkie szkoły oraz instytucje edukacyjne na terenie województwa mazowieckie. Ponadto realizuje zadania m.in. w zakresie: programów rządowych, obsługi Systemu Informacji Oświatowej, systemowych działań dotyczących wychowania i profilaktyki dzieci i młodzieży, a także spraw związanych z legalizacją świadectw, dyplomów,  zaświadczeń oraz spraw związanych z nostryfikacją świadectw uzyskanych  za granicą.

   

  MKO

  Al. Jerozolimskie 32, 00-024

  Warszawa

  Polska

  www.kuratorium.waw.pl

  tel. centrala 22 551 24 00

  fax 22 826 64 97

   

  Anna Kowalska 

  tel. 22 551-24-00