O projekcie

O projekcie

O PROJEKCIE

Projekt „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości – ESQA” („European Solutions in Quality Assurance”) realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym w ramach sektora „Kształcenie i szkolenie zawodowe” programu Erasmus+ przez cztery instytucje: Fundację Fundusz Współpracy (Polska, lider projektu), UK NARIC (Wielka Brytania), Fundację Innove (Estonia) oraz CPI (Słowenia).

Cel projektu:

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i informacji na temat zapewniania jakości w kształceniu zawodowym w krajach partnerskich (Polska, Wielka Brytania, Estonia i Słowenia) w celu stworzenia katalogu dobrych praktyk, który będzie wsparciem dla szkół i organów nadzorujących w realizacji zadań związanych z zapewnianiem jakości. Rezultaty projektu mają pokazać, jaki pozytywny wpływ na szkołę, jej uczniów i otoczenie mają stosowane mechanizmy i narzędzia zapewniania jakości, a także mają wzbogacić portfolio metod oraz narzędzi zapewniania jakości i ewaluacji pracowników szkół i organów nadzorujących oraz zachęcić do korzystania z nich.

Opis projektu:

Projekt zakłada realizację w krajach partnerskich pięciu podstawowych działań, na które składają się: analiza systemów i mechanizmów zapewniania jakości w kształceniu zawodowym, wymiana informacji i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk, dyseminacja rezultatów projektu (strona internetowa projektu, strony organizacji partnerów, działania w social mediach, artykuły na portalach oraz w internetowych magazynach specjalistycznych), spotkania partnerskie oraz zarządzanie i wdrażanie projektu.

Termin realizacji:

01.09.2014 – 31.08.2016