Konkurs

Konkurs

Szanowni Państwo,

3 czerwca w siedzibie ZNP w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w naszym konkursie. Podczas gali ponad 50 szkół zawodowych z całej Polski otrzymało z rąk Agnieszki Luck, szefowej projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości”, oraz Mazowieckiej Kurator Oświaty Aurelii Michałowskiej dyplomy z tytułem „Szkoły zawodowej najwyższej jakości”. Poza tym 13 finalistów konkursu otrzymało statuetki, a pięcioro spośród nich – nagrody i wyróżnienia. Oto laureaci konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” 2016:

Trzy równorzędne nagrody główne w postaci laptopów dla szkół otrzymali:

- Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie za praktykę „Szkolna Firma Poligraficzna”,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich za praktykę „Strategia CKZiU w Strzelcach Opolskich jako podstawa planowania rozwoju szkoły”,

- Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie za praktykę „Twoja przyszłość kształtuje się dziś”.

Wyróżnienia , którymi były tablety dla szkół, otrzymali:

- Technikum Nr 3 i ZSZ Nr 3 im. D. Siedzikówny "Inki" w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach za projekt „Human Library/ Żywa Biblioteka Kielce”,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Kłaninie za praktykę „Praktyki zawodowe uczniów w ramach projektu "Dieta śródziemnomorska na widelcu uczniów ZSP w Kłaninie" - finansowane z programu PO WER”.

Pełne wyniki konkursu umieszczone są w tabeli poniżej.

________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

eksperci zakończyli ocenianie zgłoszeń nadesłanych na konkurs "Szkoła zawodowa najwyższej jakości". Znamy już finalistów konkursu (zgłoszenia, które otrzymały co najmniej 85% możliwych punktów), praktyki, które uzyskały między 60% a 85% wymaganych punktów i tym samym zdobyły status "Dobrej praktyki" oraz praktyki, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów bądź nie przeszły pozytywnie oceny formalnej. Poniżej zamieszczamy tabelę ze zgłoszeniami podzielonymi według wyżej wymienionych kategorii.

13 maja odbędą się obrady Komisji Konkursowej, która spośród finalistów konkursu wyłoni praktyki nagrodzone oraz wyróżnione. Zdobywców nagród i wyróżnień poznamy na Gali Konkursu "Szkoła zawodowa najwyższej jakości", która odbędzie się 3 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Wszystkie instytucje kształcenia zawodowego, które wzięły udział w konkursie "Szkoła zawodowa najwyższej jakości", otrzymają zaproszenia na Galę oraz Konferencję Finałową projektu "Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości", podczas której odbędzie się Gala.

________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, 

31 marca 2016 roku zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu. Dziękujemy za wszystkie nadesłane karty zgłoszeniowe. W sumie otrzymaliśmy aż 85 propozycji dobrych praktyk z całej Polski. Cieszymy się bardzo, że konkurs wzbudził tak duże zainteresowanie szkół zawodowych. Ze względu większą niż przewidywana ilość zgłoszeń przesunie się planowany termin ogłoszenia wyników. Dokładna data zostanie podana w najbliższej przyszłości. 

_________________________________________________________________________________

KONKURS "SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI"

Fundacja „Fundusz Współpracy” i Mazowieckie Kuratorium Oświaty ogłaszają w roku szkolnym 2015/2016 pierwszą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”.

Konkurs organizowany jest jako element projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnieniu jakości” realizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy” wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Słowenii i Estonii w ramach programu ERASMUS+.

Zapraszamy wszystkie szkoły zawodowe do zgłaszania wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa (fromularz) załączone są poniżej.

Najlepsze praktyki zostaną nagrodzone certyfikatami z tytułem „Szkoły zawodowej najwyższej jakości” oraz nagrodami rzeczowymi dla szkoł, a także znajdą się w międzynarodowym Katalogu Dobrych Praktyk projektu ESQA.

Jako obszary zapewniania jakości w szkole zawodowej rozumiemy następujące kategorie: planowanie i ocena programu nauczania, zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów, praktyczna nauka zwodu, rozwój szkoły, metody nauczania i uczenia się, współpraca z otoczeniem szkoły, w tym z pracodawcami, poradnictwo i doradztwo zawodowe, rozwój pracowników oraz zarządzanie.

Dlatego też przesłane na konkurs praktyki mogą dotyczyć, np. systemu ewaluacji wewnętrznej,  modelu współpracy z otoczeniem lub pracodawcą, modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, ciekawego system rozwoju kadry  pedagogicznej etc. 

Termin nadsyłania zgłoszeń z dobrymi praktykami upływa 31 marca 2016r., godz. 16.00 - liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora konkursu.

Dobre praktyki należy opisać w „Karcie zgłoszeniowej” (Formularzu Zgłoszeniowym), a następnie załączyć wypełnioną kartę do wiadomości e-mail i przesłać na adres: kontakt@esqa.pl.

Informacja o przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na niniejszej stronie (www.esqa.pl) do 30 kwietnia 2016r. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu 2016r.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:

kontakt@esqa.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie,

Zespół Fundacji „Fundusz Współpracy”

 

Szanowni Państwo, w części informacji rozesłanych do szkół zawodowych pojawił się błąd. Termin nadsyłania zgłoszeń z dobrymi praktykami upływa 31 marca 2016, a nie 1 marca. Bardzo przepraszamy za tę pomyłkę.